PROMOCJA

Regulamin promocji "boxik na start" w sklepie internetowym www.boxikcatering.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Boxik na start” jest Oscar Point Oskar Stuglik ul. 1 Maja 2, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 8871815040, REGON: 368046652, będący właścicielem marki Boxik Catering oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.boxikcatering.pl (dalej jako: Organizator).


2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.


3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.boxikcatering.pl


4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.


5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

Czas trwania promocji: od dnia 01.07.2021 roku od godziny 09:00 do dnia 31.08.2021 roku do godziny 08:59.

 1. Miejsca, w których można skorzystać z promocji: sklep internetowy boxikcatering.pl
 2. Klient, który w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, uzyska cenę promocyjną zawartą w poniższej tabeli gdy
  a) Dokona zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego boxikcatering.pl
  b) zakończy oraz zatwierdzi zamówienie poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w terminie wskazanym w §2 ust. 1 Regulaminu
  c) Wybierze formę płatności: gotówka,
  d)W komentarzu zamówienia doda adnotację „Boxik na Start” 
  e) Opłaci zamówienie z góry za cały okres przy pierwszej dostawie.
  f)Promocją objęte są tylko pierwsze zamówienia dla jednego klienta
  g) Dane podane w formularzu zamówień muszą się zgadzać z danymi dostawy tj. ne telefonu oraz adres dostawy
 1. Promocją objęte są wszystkie produkty marki BOXIK CATERING dostępne w sklepie internetowym boxikcatering.pl.
 2. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się na terenie objętym dostawami Boxik Catering.
 3. Cena promocyjna jest wprowadzona ręcznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz akceptacji przez Organizatora.
 4. Cena promocyjna dotyczy tylko i wyłącznie pierwszych zamówień na podany adres dostawy, przy zamówieniu tylko i wyłącznie na 5 dni.
 5. W przypadku ujawnienia przez organizatora powtórnego zamówienia przez tego samego klienta tj. przez powtórzenie jednej z informacji dot. tel. kontaktowego, adresu e-mail, adresu dostawy bądź imienia i nazwiska osoby zamawiającej organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania ceny promocyjnej.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://boxikcatering.pl/elementor-11088/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie boxikcatering.pl

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.boxikcatering.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

WYKAZ CEN PROMOCYJNYCH

DIETA STANDARD/ DIETA Z NISKIM INDEKSEM GLIKEMICZNYM/ WEGETARIAŃSKA 

Kaloryczność

1400 kcal

1600 kcal

1800 kcal

2000 kcal

2200 kcal

2600 kcal

2800 kcal

3 posiłki/ dzień

135 zł

140 zł

145 zł

150 zł

155 zł

165 zł

170 zł

4 posiłki/ dzień

175 zł

180 zł

185 zł

190 zł

195 zł

205 zł

210 zł

5 posiłków/ dzień

215 zł

220 zł

225 zł

230 zł

235 zł

245 zł

250 zł

DIETA SPORT

Kaloryczność

2800 kcal

3000 kcal

3200 kcal

3400 kcal

3600 kcal

3 posiłki/ dzień

170 zł

175 zł

180 zł

185 zł

190 zł

4 posiłki/ dzień

210 zł

215 zł

220 zł

225 zł

230 zł

5 posiłków/ dzień

250 zł

255 zł

260 zł

265 zł

270 zł

Strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Zapoznaj się z polityką plików cookies
Akceptuję politykę Cookies